Články 2018

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR provádí pravidelné zkoušky výrobků dodávaných na český trh. SVAP prověřuje především výrobky vlastních členů. Prověřit své výrobky nabízí SVAP ale i dalším dodavatelům, dokonce včetně krytí finančních nákladů na provedení zkoušek. SVAP tak aktivně podporuje dodávání kvalitních asfaltových hydroizolací a poskytuje transparentní informace pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

V tomto případě byly zkoušeny asfaltové pásy pro hydroizolace střech. Tyto pásy mají na horním povrchu hrubozrnný minerální posyp. Do zkoušek se dobrovolně zařadil i jeden dodavatel, který není členem svazu.

Během zkoušení SVAP vždy zajímá soulad naměřených hodnost s hodnotami deklarovanými v technickém listu nebo prohlášení o vlastnostech. Můžeme říci, že celkově výsledky dopadly na výbornou. Klíčové parametry jakou jsou tloušťka pásu nebo ohebnost při nízké teplotě byly splněny s rezervou u všech testovaných výrobků. Objevil se jen drobný nesoulad v deklaraci pevnosti pásu Monoplex SBS PV 180 P4 a rozměrové stálosti pásu ELASTODEK 40 standard dekor. Oba dodavatelé těchto pásů byly i neshodě informováni. Každopádně nejde o významnou odchylku, která by měla vliv na funkční vlastnosti pásů.

Výsledky jsou pro jednotlivé pásy shrnuty v tabulkách níže.

Pozn. Jestliže je u parametru uvedeno NPD, znamená to, že parametr není výrobcem deklarován

Výrobce   Stavebniny DEK a.s.
Název   ROOFTEK 40 DEKOR
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,4 ± 0,1 4,2 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 5840 ± 130 5100
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 700 ± 31 900 ± 250
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 614 ± 28 800 ± 250
Protažení – směr podél % 56 ± 5 50 ± 15
Protažení – směr napříč % 56 ± 5 50 ± 15
Ohebnost při nízké teplotě º C -25 -20
Rozměrová změna % 0,12 ± 0,03 ≤ 0,4
 
Výrobce   BITUMAX s.r.o.
Název   Bituflex PV 4 Design
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,1 ± 0,1 4,2 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 5770 ± 80 NPD
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 599 ± 30 900 ± 20%
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 513 ± 24 700 ± 20%
Protažení – směr podél % 32 ± 2 45 ± 15%
Protažení – směr napříč % 42 ± 2 45 ± 15%
Ohebnost při nízké teplotě º C -15 -15
Rozměrová změna % 0,16 ± 0,04 ≤ 0,3
 
Výrobce   PLUVITECH

BOHEMIA FR SYSTEMS

spol. s r.o.
Název   TECH 500 PA 4,2 mm
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,1 ± 0,1 4,2
Plošná hmotnost g/m² 5870 ± 30 5500
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 508 ± 23 500
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 388 ± 38 400
Protažení – směr podél % 33 ± 2 35
Protažení – směr napříč % 36 ± 2 35
Ohebnost při nízké teplotě º C -15 -15
Rozměrová změna % 0,17 ± 0,04 0,2
 
Výrobce   Georg Börner, org. složka Praha
Název   Monoplex SBS PV 180 P4
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,0 ± 0,1 4,0 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 4820 ± 140 4800
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 609 ± 36 ≥ 800
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 644 ± 20 ≥ 600
Protažení – směr podél % 45 ± 2 ≥ 35
Protažení – směr napříč % 58 ± 5 ≥ 35
Ohebnost při nízké teplotě º C -25 -15
Rozměrová změna % 0,12 ± 0,03 NPD
 
Výrobce   BÜSSCHER & HOFFMANN, s.r.o.
Název   BARUPLAN PV S4 D
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,0 ± 0,1 4,2 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 4660 ± 70 4800 ± 300
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 831 ± 80 950 ± 200
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 671 ± 41 700 ± 200
Protažení – směr podél % 47 ± 3 45 ± 10
Protažení – směr napříč % 58 ± 3 45 ± 10
Ohebnost při nízké teplotě º C -15 -15
Rozměrová změna % 0,22 ± 0,01 ≤ |0,3|
 
Výrobce    
Charvát a.s.
Název   Charbit Elast PV S42 Final
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,4 ± 0,1 4,2 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 5210 ± 110 NPD
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 769 ± 47 ≥ 700
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 567 ± 25 ≥ 500
Protažení – směr podél % 53 ± 4 ≥ 35
Protažení – směr napříč % 60 ± 3 ≥ 35
Ohebnost při nízké teplotě º C -25 -15
Rozměrová změna % 0,16 ± 0,05 ≤ 0,3
 
Výrobce    
DEHTOCHEMA-TN a.s.
Název   Polyelast TR Design
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,5 ± 0,1 4,2 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 5680 ± 70 5400
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 769 ± 29 800 ± 250
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 709 ± 49 600 ± 250
Protažení – směr podél % 33 ± 3 40 ± 10
Protažení – směr napříč % 47 ± 4 40 ± 10
Ohebnost při nízké teplotě º C -25 -15
Rozměrová změna % 0,25 ± 0,05 ≤ 0,5
 
Výrobce   KVK PARABIT a.s.
Název   ELASTODEK 40 standard dekor
parametr jednotka výsledek zk. technický list
Tloušťka mm 4,1 ± 0,1 4,2 ± 0,2
Plošná hmotnost g/m² 5250 ± 140 NPD
Maximální tahová síla – směr podél N/50mm 908 ± 74 1100 ± 250
Maximální tahová síla – směr napříč N/50mm 658 ± 22 800 ± 250
Protažení – směr podél % 45 ± 7 50 ± 10
Protažení – směr napříč % 50 ± 5 50 ± 10
Ohebnost při nízké teplotě º C -15 -15
Rozměrová změna % 0,44 ± 0,03 ≤ 0,4