Člen SVAP, Společnost Dehtochema Insulation, a.s., vydala prohlášení o původu svého zboží ve vztahu k sankčním ustanovení EU.

Bylo vydáno nové aktualizované znění publikace ABECEDA ASFALTOVÝCH IZOLACÍ.

Mechanické a pevnostní vlastnosti asfaltových pásů se odvíjí od vlastností nosných vložek.Ty jsou zakomponovány do těla asfaltového pásu a v takovém případě není jednoduché je přesně identifikovat.