Velké množství plochých střech má na svém povrchu položenou povlakovou krytinu z asfaltových pásů.

Asfaltové pásy poskytují plnohodnotnou a spolehlivou ochranu staveb proti vodě, jak na jejich střechách, tak v základech staveb.

V novém videu představujeme jednotlivé typ nejčastěji používaných výztužných vložek asfaltových pásů.