FOR_ARCH_ONRED.jpg

Svaz výrobců asfaltových pásů je vystavovatelem na veletrhu FOR ARCH, který se koná ve dnech 19. - 23.9. 2017 v areálu PVA EXPO Praha Letňany. Na stánku SVAP budou jak laikům tak odborníkům k dispozici konzultanti, kteří zájemcům představí zásady označení asfaltových pásů značkou GARANCE KVALITY, poradí s řešením hydroizolace staveb, jak na střechách, tak i ve spodní stavbě. Dozvíte se také, jaké jsou současné trendy a technologie ve výrobě asfaltových hydroizolačních pásů.

04.jpg

Hydroizolační vrstvy střešních plášťů plochých střech musí být vždy zajištěny vhodnou fixací proti účinkům sání větru. Jednou z metod této fixace, kromě natavování, lepení či přitížení, je mechanické kotvení (dále již jen kotvení), které je nejčastější a téměř univerzální metodou fixace. Toto kotvení se provádí pomocí střešních kotev. Dvouvrstevná hydroizolace je pak fixována tak, že podkladní pás je kotvený a vrchní pás je na podkladní plnoplošně natavený. Obvykle se provádí tak, že kotvení hydroizolačního souvrství zároveň fixuje i všechny vrstvy tepelně izolační a parotěsnící. Tím je kotvení výhodné oproti lepení, kde je nutno slepit jednotlivé vrstvy navzájem. Pokud to však vyžaduje postup pokládky, je rovněž možné nejdříve přikotvit jednotlivé vrstvy podkladní, např. tepelně izolační, a následně samostatně přikotvit hydroizolační souvrství.


Pokud si přejete být informováni o novinkách ze Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR, zaregistrujte se zde:
 

 

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

vydání leden 2016

  • Publikace SVAP pro širokou odbornou veřejnost
  • Obsahuje informace o výrobě, vlastnostech a použití asfaltových pásů pro hydroizolace staveb
  • Doplněna obrazová dokumentace
  • Obsahuje požadavky ČSN 73 0605-1

Publikace ke stažení ZDE nebo k dostání v tištěné podobě u členů Svazu výrobců asfatových pásů v ČR.