Asfaltové pásy poskytují plnohodnotnou a spolehlivou ochranu staveb proti vodě, jak na jejich střechách, tak v základech staveb.

V novém videu představujeme jednotlivé typ nejčastěji používaných výztužných vložek asfaltových pásů.

Asfaltové pásy mají hojné použití v konstrukcích pozemních staveb. Jednou z funkčních vrstev, kde se s řadou výhod uplatní, je parozábrana. Ta je ve stavbách definována jako vrstva, určená k omezení prostupu vodní páry.