V novém videu představujeme jednotlivé typ nejčastěji používaných výztužných vložek asfaltových pásů.

Asfaltové pásy mají hojné použití v konstrukcích pozemních staveb. Jednou z funkčních vrstev, kde se s řadou výhod uplatní, je parozábrana. Ta je ve stavbách definována jako vrstva, určená k omezení prostupu vodní páry. 

V rámci naší odborné činnosti se na nás obrací spotřebitelé, stavební firmy a řemeslníci s dotazy týkající se klasifikace odpadu tvořeného asfaltovými hydroizolačními pásy. Především při rekonstrukcích staveb, kdy probíhá zateplování plášťů a střech budov nebo při demolicích se běžně setkávají s potřebou likvidace stavebního odpadu včetně asfaltových pásů.