Asfaltové pásy jsou tradičním materiálem pro vytvoření hydroizolačních konstrukcí staveb. Jsou charakteristické vrstvou hydroizolačního materiálu – asfaltu na nosné vložce výrobku. Aplikují se v jedné nebo více vrstvách. Při aplikaci ve více vrstvách dochází plnoplošným natavením asfaltu do asfaltu k vytvoření relativně mocné tloušťky hydroizolační konstrukce s vysokou odolností proti působení vody i mechanickému poškození.

Svaz výrobců asfaltových pásů zaregistroval zvýšené dotazy na kvalitu vody v případech, kdy stéká po střechách s asfaltovými pásy a je následně používána pro zálivka zeleně. Níže poskytujeme informace, které zaručují, že voda, stékající po povrchu střech s asfaltovými pásy, je pro zálivku zeleně absolutně vyvojící.

Současné asfaltové pásy pro hydroizolace staveb vyhovují použití jako radonová izolace staveb i bez hliníkové vložky.