Svaz výrobců asfaltových pásů zaregistroval zvýšené dotazy na kvalitu vody v případech, kdy stéká po střechách s asfaltovými pásy a je následně používána pro zálivka zeleně. Níže poskytujeme informace, které zaručují, že voda, stékající po povrchu střech s asfaltovými pásy, je pro zálivku zeleně absolutně vyvojící.

Současné asfaltové pásy pro hydroizolace staveb vyhovují použití jako radonová izolace staveb i bez hliníkové vložky.

Během naší činnosti jsme se opakovaně setkali s informačními letáky oslovující investory staveb, stavební firmy a projektanty, obsahující významně zavádějící a neodborné informace týkající se použití průmyslově vyráběných asfaltových pásů pro ochranu staveb proti radonu z podloží. Tento leták je šířen jako příloha protokolu o měření radonového indexu stavby prováděného RADONtest s.r.o. Informace šířené RADONtest s.r.o. považujeme za neodborné a matoucí jak laickou, tak odbornou veřejnost.