Při návrhu izolací střech je potřeba zohlednit celou řadu technických podmínek, zatížení a vnějších vlivů, které lze předpokládat, že budou u dané stavby působit na povlakovou střešní krytinu.

Asfaltové pásy jsou tradičním materiálem pro vytvoření hydroizolačních konstrukcí staveb. Jsou charakteristické vrstvou hydroizolačního materiálu – asfaltu na nosné vložce výrobku. Aplikují se v jedné nebo více vrstvách. Při aplikaci ve více vrstvách dochází plnoplošným natavením asfaltu do asfaltu k vytvoření relativně mocné tloušťky hydroizolační konstrukce s vysokou odolností proti působení vody i mechanickému poškození.

Svaz výrobců asfaltových pásů zaregistroval zvýšené dotazy na kvalitu vody v případech, kdy stéká po střechách s asfaltovými pásy a je následně používána pro zálivka zeleně. Níže poskytujeme informace, které zaručují, že voda, stékající po povrchu střech s asfaltovými pásy, je pro zálivku zeleně absolutně vyhovující.