Bylo vydáno nové aktualizované znění publikace ABECEDA ASFALTOVÝCH IZOLACÍ.

Mechanické a pevnostní vlastnosti asfaltových pásů se odvíjí od vlastností nosných vložek.Ty jsou zakomponovány do těla asfaltového pásu a v takovém případě není jednoduché je přesně identifikovat.

Velké množství plochých střech má na svém povrchu položenou povlakovou krytinu z asfaltových pásů.