Články 2015

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR vydává stanovisko k technologii natavení asfaltových pásů. Stanovisko se vyjadřuje k nástrojům potřebným pro pokládku asfaltových pásů a klimatických podmínkám vhodným pro pokládku. Zaměřuje se na popis technologie plnoplošného natavení asfaltového pásu na pás podkladní tak, aby vznikla funkční hydroizolační konstrukce vytvořená dvěma nebo více asfaltovými pásy a to jak v ploše, tak detailech konstrukce.

Stanovisko ke stažení ZDE.

Na vrcholu stavební sezóny proběhlo dne 22. září 2015 zasedání Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR. Zasedání se uskutečnilo v prostorách nové prodejny spol. Charvát v Česticích.

FOTO 1 FOTO 2
 

Na programu zasedání byla mimo organizační témata i témata technického rázu. Proto se jednání tradičně účastnili i techničtí zástupci členů SVAP.

Po roce a půl platnosti normy ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů již lze reflektovat uplatňování této normy v praxi. Všichni členové SVAP na tuto změnu již zareagovali a přidávají se i další dodavatelé, kteří se k technickým parametrům asfaltových pásů zavedených ČSN 73 0605-1 přiklánějí. Členové SVAP normě vyhovující pásy přehledně označují registrovanou značkou GARANCE KVALITY. Zákazník tak přímo pozná, že jde o asfaltový pás vyhovující uvedené ČSN. Seznam všech pásů vyhovujících označení GARANCE KVALITY je dostupný ZDE.

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR se setkává s lepením asfaltových pásů k podkladu pomocí různých polyuretanových pěn nebo lepidel, která nejsou pro tyto účely určena a ani jejich vlastnosti nejsou pro účely stabilizace asfaltových pásů vhodné. SVAP proto vydává stanovisko k lepidlům pro lepení asfaltových pásů. Stanovisko ke stažení ZDE.


Pokud si přejete být informováni o novinkách ze Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR, zaregistrujte se zde:
 

 

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

vydání leden 2016

  • Publikace SVAP pro širokou odbornou veřejnost
  • Obsahuje informace o výrobě, vlastnostech a použití asfaltových pásů pro hydroizolace staveb
  • Doplněna obrazová dokumentace
  • Obsahuje požadavky ČSN 73 0605-1

Publikace ke stažení ZDE nebo k dostání v tištěné podobě u členů Svazu výrobců asfatových pásů v ČR.