O Svazu

Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR. Základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem.

Svaz své cíle realizuje především prostřednictvím své činnosti, kterou je:

 • podpora šíření vzdělanosti a poznání v oblasti výroby, navrhování a používání asfaltových hydroizolačních pásů a souvisejících oblastí;
 • zavedení a udržování standardu kvality v oblasti výroby asfaltových pásů;
 • srovnávací testy asfaltových pásů dostupných na trhu ČR;
 • provozování informačního webu Svazu;
 • technická normalizace v oblasti asfaltových pásů;
 • pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů;
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb;
 • publikační činnost;
 • financování projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto projekty přispívají k dosažení cílů Svazu, nebo jsou součástí jiného takového projektu;
 • získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování Svazu a jeho projektů;
 • spolupráce se subjekty, které sledují cíle slučitelné s cíli a činnostmi Svazu.
   


Pokud si přejete být informováni o novinkách ze Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR, zaregistrujte se zde:
 

 

NOVÉ VYDÁNÍ ODBORNÉ PUBLIKACE

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

září 2019

 • Nové aktualizované vydání
 • Nejnovější informace o chování střešních pásů při letních EXTRÉMNÍCH teplotách
 • Doplněn přehled požárních požadavků na konstrukce s asfaltovými pásy
 • Doplněna obrazová dokumentace

Publikace ZDARMA ke stažení nebo k dostání v tištěné podobě u členů Svazu výrobců asfatových pásů v ČR.
Stáhnout publikaci Abeceda asfaltových izolací.