Radonové pásy

Asfaltové pásy pro použití jako radonová izolace staveb

Řešení protiradonové izolace je v podmínkách České republiky obvykle řešitelné pomocí asfaltových pásů, které  chrání stavbu proti pronikání vody. Velmi často není nutné použít asfaltový pás s hliníkovou vložkou viz článek OCHRANA STAVEB PROTI VODĚ A RADONU - JDE TO I BEZ PÁSŮ S AL VLOŽKOU.

Návrh protiradonové izolace se provádí podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2019). Pro návrh konkrétní skladby kontaktujte technickou podporu vašeho dodavatele.

Níže uvedené asfaltové pásy jsou dodavateli určeny pro hydroizolace spodní stavby a jsou zároveň vybaveny radonovými atesty.

Ke stažení: Asfaltové pásy pro ochranu staveb proti pronikání radonu.