Radonové pásy

Asfaltové pásy pro použití jako radonová izolace staveb
Níže uvedené asfaltové pásy jsou dodavateli určeny pro hydroizolace spodní stavby a jsou zároveň vybaveny radonovými atesty.
Návrh protiradonové izolace se provádí podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2019).
Pro návrh konkrétní skladby kontaktujte technickou podporu dodavatele.

Seznam ke stažení zde.