Články 2021

2021-12-02

Při návrhu izolací střech je potřeba zohlednit celou řadu technických podmínek, zatížení a vnějších vlivů, které lze předpokládat, že budou u dané stavby působit na povlakovou střešní krytinu.

2021-10-25

Asfaltové pásy jsou tradičním materiálem pro vytvoření hydroizolačních konstrukcí staveb. Jsou charakteristické vrstvou hydroizolačního materiálu – asfaltu na nosné vložce výrobku. Aplikují se v jedné nebo více vrstvách. Při aplikaci ve více vrstvách dochází plnoplošným natavením asfaltu do asfaltu k vytvoření relativně mocné tloušťky hydroizolační konstrukce s vysokou odolností proti působení vody i mechanickému poškození.

2021-03-17

Svaz výrobců asfaltových pásů zaregistroval zvýšené dotazy na kvalitu vody v případech, kdy stéká po střechách s asfaltovými pásy a je následně používána pro zálivka zeleně. Níže poskytujeme informace, které zaručují, že voda, stékající po povrchu střech s asfaltovými pásy, je pro zálivku zeleně absolutně vyhovující.

2021-02-25

Současné asfaltové pásy pro hydroizolace staveb vyhovují použití jako radonová izolace staveb i bez hliníkové vložky.