Barva a typ ochranného posypu ovlivňuje teplotu asfaltových pásů

Velké množství plochých střech má na svém povrchu položenou povlakovou krytinu z asfaltových pásů. Na střechách bez provozu, bez zatěžovacích vrstev dlouhodobé působení slunečního záření nepříznivým způsobem ovlivňuje stárnutí asfaltových pásů. Také u provozních střech jako jsou terasy, střechy pokryté vrstvou kameniva nebo střechy s vegetačním souvrstvím sluneční záření dopadá na asfaltové pásy v oblastech detailů.

Barva a typ ochranného posypu ovlivňuje teplotu asfaltových pásů. Vyšší teploty, které se především v letním období na střechách na vrchních hydroizolacích vyskytují, mohou způsobit rychlejší stárnutí asfaltových pásů, a například u detailů, kde jsou asfaltové pásy položené na stěnách mohou být příčinou posunu zrn ochranného posypu anebo dokonce příčinou stékání asfaltové hmoty.

Zahřívání asfaltových pásů na střechách ovlivňuje celá řada faktorů: sklon střech, umístění technických zařízení na střechách, výskyt odrazivých ploch na střechách, zašpinění povrchu střech, typ ochranného posypu, pálený granulát může být jednobarevný nebo vícebarevný tzv. „melír“, atd.

Teplotu asfaltových pásů mohou také výrazným způsobem ovlivnit světlé, lesklé odrazivé plochy vzduchotechnických, klimatizačních zařízení, akustické stěny, světlé stěny strojoven výtahů a prosklené plochy nad úrovní hydroizolací střechy.

K velkému zahřívání asfaltových pásů na střechách v největší míře dochází na šikmých nebo svislých plochách pokrytých hydroizolacemi z asfaltových pásů, a to v oblastech detailů jako jsou atiky a ukončení asfaltových pásů na stěnách nástaveb vzduchotechnických zařízení, světlíků a strojoven výtahů. Asfaltové pásy, které jsou namontované na stěnách atik na severním okraji budov mají zpravidla vyšší teplotu než asfaltové pásy na atikách na jižním okraji budov.

Většina vrchních modifikovaných asfaltových pásů se vyrábí s ochranným posypem na jejich horním povrchu. Posyp z drcené břidlice nebo z páleného granulátu zajišťuje ochranu asfaltové směsi proti působení ultrafialovému a teplenému záření, snižuje tedy nepříznivý vliv slunečního záření na asfaltovou směs a zároveň přispívá k mechanické ochraně asfaltových pásů proti jejich mechanickému poškození, například i proti krupobití.

Některé vrchní modifikované asfaltové pásy mají na horním povrchu různé kovové fólie, nejčastěji hliníkové fólie. Asfaltové pásy s hliníkovými fóliemi použité na detailech u střech působí jako vysoce odrazivé plochy.

Na povrchu plochých střech, které jsou pokryté hydroizolacemi z asfaltových pásů, na které během jejich provozu dopadá sluneční záření je možné v letním období na území ČR běžně změřit „maximální“ teplotu uvedenou v tabulce.

Typ a barva ochranného posypu

maximální teplota na povrchu asfaltových pásů

bílý granulát nebo bílá drcená břidlice

55  [oC]

světle šedá drcená břidlice (přírodní)

67 [oC]

červená nebo zelená drcená břidlice nebo granulát

69 [oC]

tmavě šedá drcená břidlice (přírodní)

70 [oC]

hnědá drcená břidlice nebo granulát

74 [oC]

černá drcená břidlice nebo granulát (antracit)

80 [oC]

asfaltové pásy bez ochranného posypu

85 [oC]

V oblastech, kde na asfaltové pásy dopadá sluneční záření přímo, a také nepřímo z vysoce odrazivých ploch můžeme v letním období změřit i vyšší teploty, než jsou uvedené v tabulce.

Dlouhodobé působení slunečního záření nepříznivým způsobem ovlivňuje stárnutí asfaltových pásů a má také nepříznivý vliv na měknutí anebo na stékání asfaltové hmoty.

V blízkém okolí velmi odrazivých ploch je potřeba navrhnout teplotně odolnou skladbu střechy z teplotně odolných hydroizolací i tepelných izolací. Vrchní asfaltové pásy s ochranným posypem je možné ve vodorovných plochách zakrýt dlažbou na podložkách, vrstvou kameniva apod.

Vyšší odrazivost ochranného posypu a snížení teploty povrchu asfaltových pásů mohou zajistit speciální přísady v barvách posypu. Teplotu na povrchu asfaltových pásů mohou snížit různé ochranné nátěry na bázi hliníku, světlých, bílých elastomerů, polyuretanů a dalších materiálů.

Velikost zrn ochranného posypu a jeho množství, respektive hustota zakrytí povrchu asfaltových pásů ochranným posypem také ovlivňuje teplotu asfaltových pásů. Nové asfaltové pásy s ochranným posypem mají zpravidla nižší teplotu povrchu v letním období než asfaltové pásy po více jak dvacetiletém provozu.

V průběhu let dochází na střechách s vrchními asfaltovými pásy k určitému úbytku množství ochranného posypu. Podrobnosti k přídržnosti ochranného posypu na povrchu asfaltových pásů jsou uvedeny v ČSN EN 13 707 + A2. 

Na fotografiích vrchních modifikovaných asfaltových střech jsou vidět některé příklady různých barev jejich ochranného posypu.


Černý, hnědý a červený posyp z drcené břidlice.

 

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby