ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů

Dne 1.června 2014 byla vydána nová česká technická norma:
ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů.

Vznik normy inicioval Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR se záměrem nastavení standardu kvality asfaltových pásů zabudovávaných v ČR. Podkladem pro text normy byly již zavedené interní požadavky Svazu na pásy označené značkou GARANCE KVALITY.

Norma ČSN 73 0605-1 navazuje na výrobkové harmonizované normy pro prefabrikované asfaltové pásy pro hydroizolaci střech, spodní stavby a parozábrany a v jejich kontextu stanovuje požadavky na konkrétní technické parametry podle místa použití pásu. Norma tak může sloužit projektantům, realizačním firmám i investorům jako vodítko pro definování obvyklých vlastností asfaltových pásů v podmínkách ČR.

Významné je, že se nad rámec výrobkových harmonizovaných norem se ČSN 73 0605-1 navíc zabývá i množstvím asfaltové hmoty (bez plniv) v krycích vrstvách pásů. K této skutečnosti je potřeba říci, že evropské harmonizované normy pro "asfaltové pásy" množství asfaltu absolutně neřeší. Bohužel však asfalt je významná složka pro výrobu těchto výrobků, mající podstatný vliv na zabudování pásu a plnění jeho funkce v konstrukcích.

Účinnost normy ČSN 73 0605-1 je od 1. července 2014. Již nyní je dostupná v systému ČSN ONLINE nebo u prodejců technických norem.


Pokud si přejete být informováni o novinkách ze Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR, zaregistrujte se zde:
 

 

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

ABECEDA ASFALTOVÝ IZOLACÍ

vydání leden 2016

  • Publikace SVAP pro širokou odbornou veřejnost
  • Obsahuje informace o výrobě, vlastnostech a použití asfaltových pásů pro hydroizolace staveb
  • Doplněna obrazová dokumentace
  • Obsahuje požadavky ČSN 73 0605-1

Publikace ke stažení ZDE nebo k dostání v tištěné podobě u členů Svazu výrobců asfatových pásů v ČR.