KONTROLNÍ ZKOUŠKY ASFALTOVÝCH PÁSŮ DOSTUPNÝCH NA ČESKÉM TRHU

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR provede v roce 2014 odběry a zkoušky pásů prodávaných v ČR. Cílem projektu je nezávislá kontrola kvality a plnění technických parametrů uváděných v technických podkladech dodavatelů asfaltových pásů. První etapa probíhá od začátku ledna a je zaměřená na vrchní pásy s hrubozrnným posypem.

Kontrolní zkoušky se zaměří i na pásy dodávané členy Svazu, kteří se přihlásili k užívání značky GARANCE KVALITY. Značka GARANCE KVALITY vyjadřuje splnění technických parametrů výrobků definovaných Svazem. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.