Nářadí pro izolatéry - hořáky, nože, válečky a další

Součásti výbavy dobrého izolatéra je, mimo jeho manuální dovednosti, také vhodné nářadí pro kvalitní zpracování asfaltových pásů. Izolatérům je dostupný široký sortiment nářadí ve specializovaných prodejnách, nebo přímo u dodavatelů asfaltových pásů a v posledních letech, také v nabídce specializovaných elektronických obchodů na internetu.

Pro izolatéra je základním a nejobvyklejším prostředkem pro technologické zpracování asfaltového pásu plamen. Plamen je aplikován na pás, pásy či tvarovky, pomocí hořáku. Běžně dostupné sady hořáků jsou mosazné a titanové. Primárně je lze zatřídit podle velikosti. Na základě toho jsou pak vhodné pro plochu, či detaily.

Řada pro opracování detailů má průměr hořáku 28 mm, 32 mm, 34 mm a 35 mm. Hořáky dodávají dostatečně přímý, soustředěný, výkonný a účinný plamen pro precizní a přesnou práci na menších plochách nebo liniích.

Univerzálnější řadou je sada hořáků o průměrech 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm a 70 mm. Poskytují dostatečný rozsah a výkon plamene zejména pro vaření asfaltových pásů v ploše.

Vhodným doplňkem hořáků je vestavěný piezoelektrický zapalovač, který umožňuje aktivaci plamene přímo na hořáku, bez nutnosti použití samostatného zapalovače.

Hořák je osazen na prodlužovací trubce. Ty jsou opět dostupné v několika různých délkách tak, aby umožnily izolatérovi pohodlné vedení a směrování hořáku, v závislosti na prováděné činnosti. Pro detaily či práci ve stísněných podmínkách jsou vhodnější kratší trubice, od 100 do 400 mm. Pro práci v ploše pak zase delší trubice od 500 do 1000 mm. Trubice jsou doporučeny nikoli přímé, ale v místě před hořákem vyhnuté pod úhlem cca 20°-30°, dle výrobce, a umožňující tak lepší variabilitu směrování plamene. Izolatéři obvykle používají pro práci s asfaltovými pásy hořák jednoramenný, se kterými mají dobrou kontrolu nad směrem a intenzitou plamene a tím i nad požadovanou technologií tavení. Výjimečně lze využít i dvouramenných hořáků, např. pro velké plochy. Požívání víceřadých hořáků, tzv. kombajnů z technologických důvodů nedoporučujeme.

Obr. 1
Obr. 1 – Sestava hořáků pro vaření asfaltových pásů

Obr. 2
Obr. 2 – Sada detailových hořáků

Obr. 3
Obr. 3 – Prodlužovací trubice

Obr. 4
Obr. 4 – sada hořáků pro plochu vč. trubic a regulace

Obr. 5
Obr. 5 – dvojitá regulace s rukojetí

Obr. 6
Obr. 6 – jednoduchá regulace a regulátor tlaku

Prodlužovací tyč je našroubována na držáku. Součástí držáku je regulace. Jednoduchá má využití u menších hořáků, u větších se s výhodou využije regulace dvojitá. Je možné využít přímou regulaci šroubovacím ventilem, anebo proměnnou regulaci přidaným ventilem s rukojetí ovládanou stiskem. Praktickým doplňkem, zejména kratších prodlužovacích tyčí s detailovými hořáky je stojánek. Jedná se ocelová ramena umožňující odložení hořáku bez rizika poškození odkládací plochy.

Obr. 7
Obr. 7 – Detailový hořák na krátké tyči se stojanem

Pro připojení držáku na zdroj plynu, se využívají vysokotlaké hadice, dodávané v délkách od jednoho do řádově desítek metrů délky. Připojení k jednotlivým typům plynových bomb je vhodné provádět přes regulační ventil s pojistkou a manometrem. Pro hořáky se využívají tlakové láhve plněné směsí propan-butanu s obsahem 2 kg, 5kg, 10 kg a 33 kg. Láhev s obsahem 2 kg je možno použít s hadicí bez regulátoru tlaku. K lahvím 10 kg a 33 kg je možno využít při práci manipulačních vozíků, které rovněž dle typu jsou schopny i zajistit stabilitu lahví na stavbě.

Dalším důležitým nářadím je izolatérská špachtle. Špachtle je ve tvaru kapky, na špici ukončená obloukem malého poloměru, který umožňuje snadnou práci s detaily a spoji asfaltového pásu bez rizika jeho poškození ostrou špicí. Díky oblouku nedochází při opracování detailů ke strhávání asfaltu v linii, ale k jeho rozprostření a opracování obloukovou hranou špachtle. Izolatérská špachtle má dřevěné nebo plastové držadlo. Při práci s pásy a plamenem pak kovovou část špachtle izolatér průběžně nahřívá, aby tak zabránil slepování a hromadění asfaltové hmoty na nástroji.

Obr. 8
Obr. 8 – Izolatérská špachtle

Pro vytváření homogenního a geometricky pravidelného spoje se využívá velký přítlačný válec na ocelové vodicí tyči. Ocelový válec se přikládá k prováděnému spoji v blízkosti hrany horního pásu tak, aby nedošlo k jeho styku s vytlačenou asfaltovou hmotou, ale při tom, aby zabezpečil svou vahou rovnoměrné zatížení na spoje a tím i vytlačení požadovaného množství roztavené asfaltové hmoty obou svařovaných pásů.

Obr. 9
Obr. 9 – Přítlačný ocelový válec

Variantou je dvojitý přítlačný válec - Roller, využívaný zejména pro samolepicí asfaltové pásy. Válečky je možno využít přímo, s manipulací za madlo spojující oba válce, nebo lze na madlo osadit teleskopickou tyč. Válce se využívají k docílení dostatečného přítlaku na spoje.

Obr. 10
Obr. 10 – Dvojitý přítlačný válec na samolepicí asfaltové pásy

Další důležitou součástí výzbroje izolatéra je nůž. Jedná se o speciální nože, nejlépe kovové konstrukce, s výměnnými čepelemi. Čepele jsou z důvodu bezpečnosti zasouvací. Variabilně jsou k dispozici nože jedno, nebo dvou čepelové. Snadný mechanizmus většiny těchto nožů umožňuje rychlou výměnu čepelí. Součástí nože může být i zásobník čepelí. Je vhodné pracovat s čepelemi jak rovnými tak s háčkem. Čepel s háčkem umožňuje snadné řezání asfaltových pásů, jak v liniových řezech v ploše, tak i pro tvarování pásu pro detaily, snadno se s ní provádí kruhové, či obloukové řezy, slouží také k nařezání linií. Tvar háčku čepele navíc omezuje riziko poškození podkladu. Čepel s rovnou špičkou používáme tam, kde by se naopak háček zachytával o podklad či o některou z vrstev asfaltového pásu. Jedná se například o řezy samolepicích pásů či o jemné nařezávání separačních silikonových fólií na samolepicích asfaltových pásech. U ostré přímé čepele je nutno dbát zvýšené opatrnosti z důvodů proříznutí podkladu. Z praktických důvodů je vhodné mít k dispozici při práci oba druhy čepele.

Obr. 11
Obr. 11 – Izolatérský nůž, čepele s háčkem, metr

K pohodlnému odvíjení role při vaření slouží vodicí tyč. Jedná se o kovovou tyč délky 600-900 mm s jednostranně připojeným držadlem délky cca 1350 mm. Kovová tyč může být opatřena pro snadnější odvalování válečky s ložisky. Poskytuje vhodný nástroj pro kontrolované odbalování role bez rizika poškození asfaltové hmoty na povrchu role. Další variantou tohoto nástroje jsou odvalovací háky. S háky je třeba dbát opatrnosti při odbalování role a jeho možnému kontaktu s rozehřátou asfaltovou hmotou, aby nedocházelo k jejímu strhávání či odhalování nosné vložky pásu.

Podobnými nástroji na dlouhé rukojeti jsou také doplňkové válce. Jedná se například o vysoušecí válec. Nebo o velký přítlačný válec pro plochu.

Doplňkovým, nikoli však nedůležitým, typem nářadí pro izolatéra jsou také měřicí a značkovací pomůcky. Využívá se svinovacích metrů a pásem, klasických skládacích metrů. Pro značení se využívá speciálních permanentních popisovačů několika možných barev od bílé až po černou vč. barev reflexních, grafitových tužek apod. Pro dodržení přímého směru je vhodný navíječ s úderným provázkem a pudrem.

Práce izolatéra se většinou neomezuje na samotné vaření asfaltových pásů. Na tuto technologii je navázána další řada procesů, jako je mechanické kotvení, instalace doplňkových prvků apod. Proto by ve výbavě pracovní čety neměla chybět brašna či bedna s praktickým manuálním nářadím od šroubováku, přes nůžky po vybrané typy kleští. Stejně tak se neobejde bez vrtacího a šroubovacího nářadí, pro připojení do elektrické sítě či akumulátorového typu s příslušnými vrtacími, šroubovacími a prodlužovacími nástroji.

Ing. Tomáš Kafka
Technik pro stavební materiály
DEK a.s.