Plnoplošné natavení asfaltových pásů

Asfaltové pásy jsou tradičním materiálem pro vytvoření hydroizolačních konstrukcí staveb. Jsou charakteristické vrstvou hydroizolačního materiálu – asfaltu na nosné vložce výrobku. Aplikují se v jedné nebo více vrstvách. Při aplikaci ve více vrstvách dochází plnoplošným natavením asfaltu do asfaltu k vytvoření relativně mocné tloušťky hydroizolační konstrukce s vysokou odolností proti působení vody i mechanickému poškození.

Plnoplošné natavení v ploše

Plnoplošné natavení asfaltových pásů je možné provádět v jednom kroku nebo ve dvou krocích. Oba způsoby natavování asfaltových pásů jsou technologicky specifické a představí je naše video.

Neprovařené hydroizolační souvrství

Navzájem neprovařené asfaltové pásy, které mohou vzniknout v oblastech za podélnými přesahy asfaltových pásů nebo při nedůsledném natavování v celé ploše asfaltových pásů nelze považovat za souvrství dvou nebo vícevrstvých skladeb asfaltových pásů. Při poruchách těsnosti spojů nebo perforace vrchního pásu se pak voda dostává do poměrně rozsáhlých oblastí souvrství.

V oblastech, kde nedošlo k natavení dvou vrstev asfaltových pásů, může v průběhu roku docházet ke kondenzaci vodní páry a ke vzniku zvlnění asfaltových pásů. Dále může v důsledku teplotních změn a mechanických napětí ve střešním plášti, vyvolaných dotvarováním asfaltových pásů nebo dilatacemi tepelných izolantů, docházet ke zvlnění hydroizolací.

 

Kontrola plnoplošného natavení asfaltového pásu na pás podkladní

Kontrolu plnoplošného natavení asfaltového pásů na pás podkladní lze provést několika možnými postupy:

  • sonda - rozříznutí souvrství pásů          
  • kontrola přesahů - mechanicky - pomocí tupé izolatérské špachtle
  • akusticky - posuv kuličky
  • opticky - pohledem, hledání nerovností povrchu (mimo oblasti přesahů)

Informace o natavování asfaltových pásů naleznete také v publikaci SVAP - Abeceda asfaltových izolací.