Správná izolace do spodní stavby? Jedině asfaltové pásy s vložkou ze skelné tkaniny G200

Mechanické a pevnostní vlastnosti asfaltových pásů se odvíjí od vlastností nosných vložek.Ty jsou zakomponovány do těla asfaltového pásu a v takovém případě není jednoduché je přesně identifikovat.
Typ nosné vložky je ale vždy uveden v technickém listě výrobku nebo i v názvu.
Prakticky lze ověřit typ nosné vložky i jedoduchým způsobem: pokusit se pás přetrhnout v ruce.

Naše video ukazuje rozdíl v pevnosti vložek asfaltových pásů. Asfaltový pás s vložkou ze sklené rohože V60 lze trhat rukou, nemá dostatečnou pevnost a nemůže zajišťovat trvanlivou ochranu staveb proti vodě. Naopak asfaltové pásy s vložkou ze skelné tkaniny G200 mají výbornou pevnost, nepoškodí se při pokládání a mají předpoklad pro dlouhé a úspěšné fungování ve stavbě.

Sledovat naše video na YOUTUBE.

 

Pásy s vložkou ze skleněné rohože V60

Vložky ze skleněné rohože jsou zpracovány z netkaných vláken.  Obvyklá plošná hmotnost je od 50 g/m2 do 100 g/m2. Vložky ze skleněné rohože jsou náchylné na poškození ohybem, pás s takovou vložkou lze trhat rukou. Při výrobě není nutné vložky ze skleněné rohože samostatně impregnovat, asfalt dobře projde strukturou vláken.

Plusy:
+ snadná prostupnost asfaltu během  výroby
+ cena
Mínusy:
- malá pevnost
- snadno se trhá
- praská při ohybu
- nejsou tažné

Použití asfaltových pásů s vložkou V60:
- jen v pásech s oxidovaným asfaltem (V60S35)
- podkladní pásy nevýznamných nebo dočasných staveb

 

Pásy s vložkou ze skleněné tkaniny G200

Nosná vložka ze skleněné tkaniny nebo kombinace nosné vložky s převažujícím podílem skleněné tkaniny. Vložky ze skleněné tkaniny dosahují vysoké pevnosti. Obvyklá plošná hmotnost se pohybuje okolo 200 g/m2.

Mají velkou mechanickou odolnost a jsou zároveň dobře ohebné. Toho se využívá při řešení detailů. Nejsou náchylné na rozměrové změny způsobené teplotou plamene během aplikace. Nejsou elastické, jsou tedy méně vhodné pro aplikace vystavené vlivům povětrnosti. Využívají se pro mechanicky kotvené systémy.

Vložky ze skleněné tkaniny je nutné během výroby asfaltového pásu předem impregnovat, aby byla tkanina dobře prostoupena asfaltem.

Plusy:
- vysoká pevnost a odolnost
- odolnost proti teplotě během natavování
- dobře tvarovatelné
Mínusy:
- nejsou tažné

Použití asfaltových pásů s vložkou G200:
- použití jak v pásech s oxidovaným asfaltem (G200 S40) tak v modifikovaných pásech
- hydroizolace spodních staveb 
- podkladní pásy souvrství hydroizolace střech
- opracování detailů hydroizolací