Stanovisko Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR: technologie natavení asfaltových pásů

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR vydává stanovisko k technologii natavení asfaltových pásů. Stanovisko se vyjadřuje k nástrojům potřebným pro pokládku asfaltových pásů a klimatických podmínkám vhodným pro pokládku. Zaměřuje se na popis technologie plnoplošného natavení asfaltového pásu na pás podkladní tak, aby vznikla funkční hydroizolační konstrukce vytvořená dvěma nebo více asfaltovými pásy a to jak v ploše, tak detailech konstrukce.

Stanovisko ke stažení ZDE.