Vyjádření k letáku RADONtest s.r.o.

Během naší činnosti jsme se opakovaně setkali s informačními letáky oslovující investory staveb, stavební firmy a projektanty, obsahující významně zavádějící a neodborné informace týkající se použití průmyslově vyráběných asfaltových pásů pro ochranu staveb proti radonu z podloží. Tento leták je šířen jako příloha protokolu o měření radonového indexu stavby prováděného RADONtest s.r.o. Informace šířené RADONtest s.r.o. považujeme za neodborné a matoucí jak laickou, tak odbornou veřejnost.

SVAP proto vydává prohlášení, teré se proti letáku RADONtest s.r.o. vymezuje a přehledně vyjasňuje nepravdivá tvrzení obsažená v letáku. O vyjádření jsme také požádali Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který se také vůči uvedeným aktivitám RADONtest s.r.o. jasně vymezil. Vyjádření SÚJB je k nahlédnutí na sekretariátu SVAP.

Vyjádření SVAP ke stažení ZDE.